بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش مقامات قرآنی
۱۲ قطعه از تلاوتها در مقام فرح فزا
مقام فرح فزا از جمله مقاماتی است که در تلاوت مرحوم استاد محمد رفعت کاربرد زیادی داشته است . این مقام از مشتات مقام نهاوند محسوب می شود و  از ترکیب اجناس نهاوند ، عجم و کرد تشکیل شده است . در این بخش ۱۲ قطعه تلاوت که در مقام فرح فزا تلاوت شده است […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 7 فوریه 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.