بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش مقامات قرآنی
۹ قطعه تلاوت در مقام صبا زمزم
در این بخش قطعاتی با مقام صبا زمزم تقدیم خواهیم کرد . توضیح اینکه مقام صبا و مقام صبا زمزم در تمامی درجات به جز درجه اول و دوم با هم مشترک هستند . فاصله دوم و سوم مقام صبا زمزم از فواصل نیم پرده و پرده تشکیل شده است ولی درجه دوم و سوم […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 7 فوریه 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.