بسم الله الرحمن الرحیم
اعجاز و حکایات
داستان اصحاب رس
داستان اصحاب رس 🔷داستان اصحاب رَس🔷 ّ‏ 🔶قسمت اول🔶 🌴در قرآن در دو مورد سخن از اصحاب الرس به ميان آمده، نخست در آيه ۱۲ سوره ق، كه از تكذيب آن‏ها از پيامبرشان، سخن گفته شده، دوم در آيه ۳۸ فرقان، كه بيانگر هلاكت و عذاب شديد اصحاب رس در رديف قوم عاد و ثمود […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 24 مارس 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.