بسم الله الرحمن الرحیم
اعجاز و حکایات
داستان برصیصای عابد
🔷داستان برصیصای عابد🔷 🔶قسمت اول🔶 🌴حکایت ایمان آدمی، حکایت غریبی است،آدمی اگر عابدترین خلق روزگارهم باشد، پیوسته باید کشیک نفس کشد چه آنکه نفس انسان سرکش است و بدلگام. 🌴بوده اند در تاریخ کسانی که در ردیف بندگان خاص خدا جای داشته‌اند اما سرنوشتشان با کفر و شرک در هم آمیخته شد. 🌴نمونه مسجّل و […]
سیدعباس واسعی کاشانیچهارشنبه - 7 فوریه 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.