بسم الله الرحمن الرحیم
مقالات قرآنی
بهترین نصیحت دنیا
ذیل آیه ۵۲ سوره آل عمران «شما هرگز به مقام نیکویی و مرتبت نیکوکاری نخواهید رسید ، مگر از آنچه خود دوست می دارید در راه خدا انفاق کنید و آنچه در راه خدا انفاق کنید خداوند البته بدان آگاه است…» می خوانیم: در داستان های صوفیان آمده است که بت پرستی از جماعت هندوان […]
سیدعباس واسعی کاشانیپنج‌شنبه - 30 جولای 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.