بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش قرائت
۵- تلاوت از استاد : شعبان عبد العزیز
استاد شعبان عبد العزیزصیاد: از مصر  07 – دانلود تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره آل عمران  – 32 دقیقه  05 – دانلود تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره کهف  – 23 دقیقه  14 – دانلود تلاوت استاد شعبان عبدالعزیز صیاد – سوره  انفال  – 27 دقیقه  20 – دانلود تلاوت استاد شعبان […]
سیدعباس واسعی کاشانیچهارشنبه - 30 سپتامبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.