بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش قرائت
۵- تلاوت از استاد راغب مصطفی غلوش
استاد راغب مصطفی غلوش  : از کشور مصر   ۱۰ -دانلود تلاوت زیبای استاد راغب مصطفی غلوش – سوره قمر و الرحمان – ۲۸ دقیقه ۰۵ -دانلود تلاوت زیبای استاد راغب مصطفی غلوش – سوره بقره (ایران)- ۲۶ دقیقه ۰۱ -دانلود تلاوت زیبای استاد راغب مصطفی غلوش – سوره انفطار و قصار السور – ۲۱ […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیچهارشنبه - 30 سپتامبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.