بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش تجوید
آموزش تجوید – ۱۵
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                   باسپاس از استاد محمد حسن حسین پور (( من الله توفیق ))  
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 2 دسامبر 2016
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.