بسم الله الرحمن الرحیم
داستانهای پند آموز
قضاوتها وعدالتهای امام علی
⚡️قضاوتها وعدالتهای امام علی⚡️ « مهمان قاضی » ــ مردی به عنوان یک مهمان عادی، بر امام علی (ع) وارد شد. روزها در خانۀ آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد، اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 5 اکتبر 2018
داستان برصیصای عابد
🔷داستان برصیصای عابد🔷 🔶قسمت اول🔶 🌴حکایت ایمان آدمی، حکایت غریبی است،آدمی اگر عابدترین خلق روزگارهم باشد، پیوسته باید کشیک نفس کشد چه آنکه نفس انسان سرکش است و بدلگام. 🌴بوده اند در تاریخ کسانی که در ردیف بندگان خاص خدا جای داشته‌اند اما سرنوشتشان با کفر و شرک در هم آمیخته شد. 🌴نمونه مسجّل و […]
سیدعباس واسعی کاشانیچهارشنبه - 7 فوریه 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.