بسم الله الرحمن الرحیم
اعجاز و حکایات
داستان اصحاب فیل
🐘داستان اصحاب فیل🐘 🐘قسمت اول🐘 🌴چنان كه قبلا ذكر شد، پس از آن كه يمن تحت تصرف حكومت حبشه در آمد، نجاشى شاه حبشه، ارياط را حاكم يمن كرد. يكى از فرماندهان به نام ابرهه كه همراه ارياط، يمن را فتح كرده بود بر سر رياست با ارياط نزاع نمود، ارياط به دست طرفداران ابرهه […]
سیدعباس واسعی کاشانیچهارشنبه - 7 فوریه 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.