بسم الله الرحمن الرحیم
مشاهیرکاشان
داستان حضرت صالح
داستان حضرت صالح عليه السلام قسمت اول 🌴يكى از پيامبرانى كه اسم او در قرآن آمده، حضرت صالح عليه ‏السلام است كه نامش در قرآن يازده بار ذكر شده است. 🌴او از نواده‏ هاى سام بن نوح از قبيله ثمود بود، بعضى سلسله نسب او را چنين ذكر نموده ‏اند: صالح بن عبيد بن جابر […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 2 فوریه 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.