بسم الله الرحمن الرحیم
داستانهای پند آموز
قضاوتها وعدالتهای امام علی
⚡️قضاوتها وعدالتهای امام علی⚡️ « مهمان قاضی » ــ مردی به عنوان یک مهمان عادی، بر امام علی (ع) وارد شد. روزها در خانۀ آن حضرت مهمان بود، اما او یک مهمان عادی نبود. چیزی در دل داشت که ابتدا اظهار نمی کرد. حقیقت این بود که این مرد، اختلاف دعوایی با شخص دیگری داشت […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 5 اکتبر 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.