بسم الله الرحمن الرحیم
آموزشی
مقدمات حفظ قرآن کریم
مقدمات حفظ قرآن کریم یکم:نیت وانگیزه اولین امری که برای آغاز هر کار باید مورد توجه قرارگیرد، نیت و انگیزه انجام آن کار است. چرا که آنچه در طول ادامه کارمی تواند راه گشای فرد بوده و در صورت بروز مشکلات در پیمودن راه، دستگیراوباشد، نیت و انگیزه ای است که عامل آغاز آن کار […]
سیدعباس واسعی کاشانیپنج‌شنبه - 8 سپتامبر 2016
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.