بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه نهاوند)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه نهاوند:   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : نهاوند یا نهوند ?نمونه اول/سوره : قریش آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : نهاوند یا نهوند ?نمونه دوم/سوره : مائده آموزش […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 29 دسامبر 2018
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.