بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
افزایش نفس(آموزش)
این بخش عکس دوره اول است.دراین دوره نفس گیری دم به یکباره وپس از ۱۵تا۲۰ثانیه به همان شکل تلمبه وار عمل بازدم انجام میشود. اما تمرینات دوره سوم ترکیبی از دو دوره قبل است باید سعی کنید هم باشماره نفس بگیرید وهم باشماره نفس را بیرون دهید. بدیهی است به مرور زمان شماره های نفس شما تا […]
djsaeedkhanدوشنبه - 23 دسامبر 2019
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.