بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش تجوید
آموزش تجوید – ۱۵
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                   باسپاس از استاد محمد حسن حسین پور (( من الله توفیق ))  
سیدعباس واسعی کاشانییکشنبه - 15 اکتبر 2023
آموزش تجوید – ۱۴
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                      
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۳
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                  
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۲
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                    
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۱
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                  
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۰
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )        
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۹
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                 توجه ؛ نحوه خواندن صحیح وتلفظ کلمه “مجریها “در آیه ۴۱ از سوره مبارکه هود. توسط استاد محمد صدیق المنشاوی   اینجا دانلود کنید.منشاوی – سوره هود    
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۸
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                    
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۷
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )              
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۶
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                      
سیدعباس واسعی کاشانی
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.