بسم الله الرحمن الرحیم
اعجاز و حکایات
سالم ماندن جسد شیخ صدوق پس از نهصد سال .
آشكارشدن آرامگاه شیخ صدوق و پدیدار شدن جسد سالم او پس از ۹۰۰ سال :   آرامگاه شیخ صدوق، درگذر زمان به خاطر حمله مغولان و جنگ های خوارزمیان و تیموریان و همچنین به علت حوادث مختلف چندین مرتبه خراب و ویران شده و سال ها در زیر توده‌های خاک پنهان مانده بود. در حدود […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیدوشنبه - 8 ژوئن 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.