بسم الله الرحمن الرحیم
تحلیل تلاوت شما !
تحلیل تلاوت شما! (تلاوت کنید -ارسال کنید- نتیجه بگیرید)
بسم الله الرحمن الرحیم قابل توجه : عزیزان قرآنی ( حافظان – قاریان – مرّتلین ) محترم وبزگوار در داخل وخارج کشورکه تمایل به تجزیه وتحلیل وبررسی تلاوت خود را در زمینه های مختلف دارند میتوانند حد اکثر یک صفحه از قرآن را تلاوت و ضبط نمائید ( ودر صورت تمایل همراه باتصویر یک قطعه […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیدوشنبه - 18 می 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.