بسم الله الرحمن الرحیم
تلاوت بانوان قاری
تلاوت قاری : خانم هاجر بوساق .
(بسم الله الرحمن الرحیم )   در این پست قصد داریم جهت آموزش و ترغیب وتشویق هر جه بیشتر خواهران قاری ایرانی تلاوت تعدادی از قاریان خواهرغیر ایرانی را در قالب فایل صوتی نصب نمایم.تااندک کمکی باشد در راستای بهبود وکیفیّت و ارتقاع تلاوت آنان. (تهیه ونگارش: حسینپور کاشانی) ****************************************************** تلاوتی از خانم (هاجر بوساق) […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیدوشنبه - 22 ژوئن 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.