بسم الله الرحمن الرحیم
مقالات قرآنی
پرسش و پاسخ های کوتاه قرآنی .
اطلاعات قرآنی (پرسش وپاسخ) :   ۱- قرآن دارای چند سوره است ؟ ۱۱۴ سوره ۲- قرآن چند آیه دارد ؟ ۶۲۳۶ آیه ۳- قرآن چند بسم الله الرحمن الرحیم دارد ؟ ۱۱۴ عدد ۴- قرآن چند بسم الله دارد ؟ ۱۱۵ بسم الله دارد ۵- قرآن دارای چند حزب است ؟ ۱۲۰ حزب ۶- […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 26 ژوئن 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.