بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
تنظیم دستگاه صوتی تلاوت کننده :
 (بسم الله ارحمن الرحیم ) { تنظیم دستکاه صوتی تلاوت کننده } باسلام واحترام خدمت بزرگواران قرآنی: یکی از مسایل بسیار بسیار مهم درهنگام تلاوت : حفّاظ – قرّاء – مرتّلین محترم یا هر خوانندگی , دستگاه صوتی میباشد .متاسفانه  مشاهده میشود کمترکسی به آن توجه مینماید.  تنظیم اولیه دستگاه صوتی از وظایف متصدّی مربوطه […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیشنبه - 10 اکتبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.