بسم الله الرحمن الرحیم
محمدحسن حسین پور - کاشانیچهارشنبه - 10 ژوئن 2015

 تلاوت ترتیل کل قرآن با صدای استاد محمد جبریل را از لینک های زیر دانلود کنید

***************************

 

۱-الفاتحه دانلود کنید

۲-البقره دانلود کنید

۳-ال عمران دانلود کنید

۴-النساء دانلود کنید

۵-المائده دانلود کنید

۶-الانعام دانلود کنید

۷-الاعراف دانلود کنید

۸-الانفال دانلود کنید

۹-التوبه دانلود کنید

۱۰-یونس دانلود کنید

۱۱-هود دانلود کنید

۱۲-یوسف دانلود کنید

۱۳-الرعد دانلود کنید

۱۴-ابراهیم دانلود کنید

۱۵-الحجر دانلود کنید

۱۶-النحل دانلود کنید

۱۷-الاسراء دانلود کنید

۱۸-الکهف دانلود کنید

۱۹-مریم دانلود کنید

۲۰-طه دانلود کنید

۲۱-الانبیاء دانلود کنید

۲۲-الحج دانلود کنید

۲۳-المومنون دانلود کنید

۲۴-النّور دانلود کنید

۲۵-الفرقان دانلود کنید

۳۶-الشعراء دانلود کنید

۲۷-النّمل دانلود کنید

۲۸-القصص دانلود کنید

۲۹-العنکبوت دانلود کنید

۳۰-الرّوم دانلود کنید

۳۱-لقمان دانلود کنید

۳۲-السجده دانلود کنید

۳۳-الاحزاب دانلود کنید

۳۴-سباء دانلود کنید

۳۵-فاطر دانلود کنید

۳۶-یس دانلود کنید

۳۷-الصافات دانلود کنید

۳۸-ص دانلود کنید

۳۹-الزمر دانلود کنید

۴۰-غافر دانلود کنید

۴۱-فصّلت دانلود کنید

۴۲-الشوری دانلود کنید

۴۳-الزخرف دانلود کنید

۴۴-الدّخان دانلود کنید

۴۵-الجاثیه دانلود کنید

۴۶-الاحقاب دانلود کنید

۴۷-محمد (ص) دانلود کنید

۴۸-الفتح دانلود کنید

۴۹-الحجرات دانلود کنید

۵۰-ق دانلود کنید

۵۱-الذّاریات دانلود کنید

۵۲-الطّور دانلود کنید

۵۳-النّجم دانلود کنید

۵۴-القمر دانلود کنید

۵۵-الرحمن دانلود کنید

۵۶-الواقعه دانلود کنید

۵۷-الحدید دانلود کنید

۵۸-المجادله دانلود کنید

۵۹-الحشر دانلود کنید

۶۰-الممتحنه دانلود کنید

۶۱- الصف دانلود کنید

۶۲-الجمعه دانلود کنید

۶۳-المنافقون دانلود کنید

۶۴-التّغابن دانلود کنید

۶۵-الطّلاق دانلود کنید

۶۶-التحریم دانلود کنید

۶۷-الملک دانلود کنید

۶۸-القلم دانلود کنید

۶۹-الحاقّه دانلود کنید

۷۰-المعارج دانلود کنید

۷۱-نوح دانلود کنید

۷۲-الجن دانلود کنید

۷۳-المزّمّل دانلود کنید

۷۴-المدّثّر دانلود کنید

۷۵-القیامه دانلود کنید

۷۶-الانسان دانلود کنید

۷۷-المرسلات دانلود کنید

۷۸-النبأ دانلود کنید

۷۹-النّازعات دانلود کنید

۸۰-عبس دانلود کنید

۸۱-التّکویر دانلود کنید

۸۲-الانفطار دانلود کنید

۸۳-المطفّفین دانلود کنید

۸۴-الانشقاق دانلود کنید

۸۵-البروج دانلود کنید

۸۶-الطّارق دانلود کنید

۸۷-الاعلی دانلود کنید

۸۸-الغاشیه دانلود کنید

۸۹-الفجر دانلود کنید

۹۰-البلد دانلود کنید

۹۱-الشّمس دانلود کنید

۹۲-الّیل دانلود کنید

۹۳-الضّحی دانلود کنید

۹۴-الانشراح دانلود کنید

۹۵-التّین دانلود کنید

۹۶-العلق دانلود کنید

۹۷-القدر دانلود کنید

۹۸-البیّنه دانلود کنید

۹۹-الزلزله دانلود کنید

۱۰۰-العادیات دانلود کنید

۱۰۱-القارعه دانلود کنید

۱۰۲-التّکاثر دانلود کنید

۱۰۳-العصر دانلود کنید

۱۰۴-الهمزه دانلود کنید

۱۰۵-الفیل دانلود کنید

۱۰۶-القریش دانلود کنید

۱۰۷-الماعون دانلود کنید

۱۰۸-الکوثر دانلود کنید

۱۰۹-الکافرون دانلود کنید

۱۱۰-النّصر دانلود کنید

۱۱۱-المسد دانلود کنید

۱۱۲-الاخلاص دانلود کنید

۱۱۳-الفلق دانلود کنید

۱۱۴-النّاس دانلود کنید

 

 

*****************************

 

 

 

کلید واژه ها: , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.