بسم الله الرحمن الرحیم
محمدحسن حسین پور - کاشانیچهارشنبه - 7 اکتبر 2015

 (بسم الله الرحمن الرحیم )

 

جایگاه های تحریردر تلاوت قرآن :

بطور کلی حروف به دو دسته تقسیم میشوند: حروفی که امتداد پذیرند (رخاوه) وحروفی که امتداد ناپذیرند (شدیده) واصلاقابلیت تحریرهم ندارند.

  • از بین حروف رخاوه حروفی هستند که تحریر پذیرند مثل حروف بینیه :(بین الشده والرخاوه) که عبارتند از: (ن,و,ر,ع,ل,م,ی) نورعلمی. وحروفی هستند که تحریر پذیر نیستند. مثل حروف مهموسه که قاری قادر به تحریر زدن روی آنها نیست. بنابرین قاری مجازاست روی هفت حرفی که قابلیت تحریر پذیری دارند تحریر بزند.بازهم بین این هفت حرف نسبت به یکدیگربیشترین وکمترین قابلیت تحریر پذیری رابترتیب :حروف ( ن-م-ی-ل-و-ع-ر) دارند. مطمین باشید اگر کسی روی حروفی دیگر بجز حروف (نور علمی) تحریر بزند خللی در تجوید-فصاحت-صفات-ویامخارج حروف ایجاد خواهد شد بدون شک .

  • دومین جایگاه تحریر در تلاوت : حروف مدی: که از بین آنها بیشترین قابلیت تحریررا (الف مدی) دارد- کلیه مدهای غیر طبیعی- دو حرکتی های خیشومی که همراه با غنه هستند از قبیل : اقلاب-ادغام-اخفاء.

تذکر : تحریر زدن روی حرکات یا صدا های کوتاه مطلقا ممنوع وخطاست.زیرا کشش روی حرکات کوتاه  را بدنبال خواهد داشت . که از لحاظ تجویدی مردود است ؛ دیده وشنیده میشود متاسفانه بعضی از قراء ایرانی اقدام به این عمل مینمایند؛ وقراء مصری هم که خیلی ماهرانه انجام میدهند آخرش دچار مشکل در تلاوتشون شده اند. موفق باشید:حسینپور- کاشانی ۹/۷/۱۳۹۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.