بسم الله الرحمن الرحیم
محمدحسن حسین پور - کاشانیجمعه - 9 اکتبر 2015

 (بسم الله الرحمن الرحیم )

 

{{  تناسب یا توازن در تلاوت }}

اصل تناسب در تلاوت برای یک قاری اینست که سرعت وزمان اجرای اجزاء قراءت را از ابتدا تا انتهاء تلاوت خویش رعایت نماید وآنهم براساس سرعت وزمان اولیه ای است که قاری اختیار میکند.وباید قاری بر آن پایدار و ثابت قدم بماند.

قاری باید : مدت زمانی را که برای خواندن واداءحرکات کوتاه وکشیده- مدّات- اشباع ها- تنوین ها- تشدیدها- سکون ها – کشش های خیشومی (۲حرکتی)حاصل از( ادغامات-اخفاءات-اقلاب ها- نون ومیم مشدد)- فواصل زمانی بین فرازها وکلیه موارد وقوف را کاملا رعایت نماید.

بدیهی است که عدم رعایت موارد فوق منجر به کاهش یا افزایش سرعت در تلاوت خواهد شد واین از موارد نامطلوب ومنفی تلاوت محسوب میشود.

اگر ملاحظه کرده باشید در تلاوت قاریان مبتدی وکم نَفَس این مورد محسوس است.مثلا قاری که بدون برنامه ریزی یک فراز طویل را شروع میکند به خواندن در کلمات انتهایی فرازوقتی  احساس کمبود نفس ونا مطمینی میکند باصطلاح شروع به دویدن در تلاوت میکند تا خودش را به انتهاءفرازیا قفله برساند.که ناخواسته مرتکب این خطا میشود.و بیشتر اوقات هم این امر منجر به خروج صوتی وسپس لحنی میشود.

 برای خروج از این بحران : قاری باید مواردی را که درذیل بعرض میرسانیم را کاملا رعایت نماید:

  • از هر کونه کشش روی حرکات کوتاه خودداری نماید (صداهای کوتاه یک ضرب یا یک حرکت است )
  • در کل تلاوت باید از کم وزیاد کردن صداهای کشیده خودداری نمایید( کشش لازم ۲ضرب یا ۲حرکت است)
  • در کل تلاوت از کم وزیاد کردن کشش انواع مدهای فرعی بپرهیزید.

مدهای لازم :۶حرکت – مدهای عارضی : ۲تا ۶ حرکت (اختیاری است) – مدهای متصل: ۴,۵,۶ حرکت – مدهای منفصل: ۲,۴,۵ حرکت (اگر با متصل یکسان بود بلا اشکال است ولی نباید بیشتر از متصل باشد – مدهای لین: ۲,۴,۶ حرکت ( اختیاری است) .

  • کم وزیاد کردن مدهای اشباع ممنوع است .
  • مکث بیش از حد وتلفظ تند و سریع روی حروف (ساکن- مشدّد- تنوین دار ) ممنوع است .
  • کم وزیاد کردن کشش غنه های حاصل از ( ادغام – اقلاب – اخفاء ) ممنوع است.باید ۲حرکت باشدو متوازن.
  • مدت زمان ومکث بین وقوف یا فرازها ( تجدید نفس ) باید یکسان باشد.(معمولا زمان مجاز مکث بین ۶ – ۱۲ ثانیه است)

بعنوان مثال:  دراولین  وقف ۱۰ ثانیه دومی ۷ ثانیه سومی ۵ ثانیه نباشد.که این مورد هم از موارد نامطلوب وخطا محسوب میشود.

توضیح :

توضیح : اگر قاری موارد فوق الذّکر رارعایت نماید میتوان گفت تلاوت او از لحاظ سرعت تناسب وتوازن دارد.

در تلاوت قراء بزرگ هم این تناسب وتوازن بچشم میخورد .منتهی عده ای از قراء تند خوان وعده ای کند خوان هستند ولی در همه حال تناسب در سرعت را رعایت میکنند.مثلا استاد عبد الباسط و محمود علی البناء کند خوان واساتیدی مانند سید سعید-طبلاوی – شعبان عبد العزیز صیاد تند خوان هستند.موفق باشید: التماس دعا:حسینپور – کاشانی (۱۵/۷/۱۳۹۴)

 

******************************************

 

کلید واژه ها: , , ,

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.