بسم الله الرحمن الرحیم
djsaeedkhanدوشنبه - 9 فوریه 2015

**قرآن و اسلام
۱- قرآن، طرح جامع مکتب اسلام است.
۲- اسلام و “قرآن مجيد” ما را پيروزکرد.
۳- ما همه تابع قرآن کريم و تابع موازين اسلام هستيم.
۴- ما همه مي‌خواهيم تابع قرآن کريم و اسلام عزيز باشيم،‌قرآن و اسلام‌ زيز همه چيز ما را اداره مي‌کند.
۵- قرآن و اسلام، مهجور و مظلوم است.
۶- پشتوانه‌ي همه‌ي شما اسلام و قرآن است.
۷- اسلام و قرآن کريم آمده‌اند که انسان را با همه‌ي ابعادي که دارد بسازند و تربيت کنند.
۸- بزرگان ما در راه حفظ اسلام و احکام قرآن کريم کشته شدند و فداکاري‌ها کردند تا توانستند اسلام را تا امروز حفظ کنند و به دست ما برسانند.
۹- ما براي آن نهضت کرديم که قوانين اسلام و قوانين قرآن در کشور ما حکومت کند.
۱۰- شما براي اسلام قيام کرديد و پشتيبان شما اسلام است و کسي که پشتيبان او قرآن و اسلام باشد پيروز است.
**قرآن و هدايت
۱- هيچ جا بهتر از قرآن نيست، هيچ مکتبي بالاتر از قرآن نيست،اين قرآن است که ما را به «مقاصد عاليه» هدايت مي‌کند.
۲- قرآن کتاب هدايت و مبدأ نور است.
۳- قرآن، آخرين کتاب انسان‌سازي و «کتاب هدايت» و مبدأ نور است.
۴- آرمان اصلي «وحي» اين بوده است که معرفت به حق تعالي را ايجاد کند.
۵- قرآن، «کتاب هدايت» و راهنماي سلوک انسانيت و مربي نفوس و شفاي امراض قلبيه و نور بخش سيرالي الله است.
۶- قرآن، صحيفه‌ي الهيه و کتاب احياي قلوب به حيات ابدي و کتاب علم و معارف الهيّه است و به شؤون الهيّه « جلّ علا» دعوت مي‌کند.
۷- وظيفه‌ي سالک الي الله،‌آن است که خود را به قرآن شريف، عرضه دارد.
۸- قرآن همه چيز دارد:‌سياست دارد، فقه دارد، فلسفه دارد،‌همه چيز دارد و انسان بايد همه‌ي احتياجاتش را از قرآن تأمين کند.
۹- قرآن، غني‌ترين کتاب‌هاي عالم در «تعليم و تربيت» است.
۱۰- ما ،‌قرآن شريفي داريم که همه مسائل در آن هست.
۱۱- قرآن، انسان را به تقوا،‌اخلاق و به خوبي دعوت مي‌کند.
** قرآن و مسلمانان
۱- هر چه در راه خدا و قرآن بدهيم افتخار ماست و راه حق است.
۲- آن چه مهم است اين است که مسلمين به اسلام و قرآن عمل کنند.
۳- جوانان عزيزم! که چشم اميد من به شماست: با يک دست قرآن و با دست ديگر سلاح را برگيريد.
۴- قرآن، «محور وحدت مسلمين» است.
۵- قرآن کريم بين مسلمين عقد اخوت خوانده است.
۶- سراسر حقايق قرآن از وحدت بين مسلمين بلکه بشريت دم مي‌زند.
۷- مشکل بزرگ مسملين اين است که قرآن کريم را کنار گذاشته‌اند و تحت لواي ديگران در آمده‌اند.
** قرآن و بشريت
۱- قرآن مجيد وسنت، شامل همه‌ي دستورات و احکامي است که بشر براي سعادت و کمال خود احتياج دارد.
۲- قرآن کريم سعادت همه‌ي بشر را بيمه کرده است و هر کس در زير بيرق او واقع بشود، در دنيا و آخرت،«سعيد» است.
۳- قرآن، مشتمل بر تمام معارف و تمام مايحتاج بشر است.
۴- قرآن کريم يک سفره‌‌اي است که خداي تبارک و تعالي به وسيله‌ي پيغمبراکرم (ص) در بين بشر گسترده است که هر کس به مقدار استعداد خودش استفاده کند.
۵- قرآن، يک سفره‌ي گسترده‌اي است که از ازل تا ابد همه‌ي قشرها مي‌توانند از آن استفاده کند.
۶- قرآن، رحمتي است براي همه‌ي بشر و پيامبر اسلام (ص) يک رحمتي است براي عالمين و در همه‌ي امور، رحمت است.
۷- قرآن نسخه‌ي نجات دهنده‌ي بشر است.
۸- قرآن کريم به همه‌ي ما و به همه‌ي بشر حق دارد،سزاوار است که در راه او فداکاري کنيم.
۹- قرآن آمده که آدم درست کند.
** قرآن وجامعه
۱- ما مي‌خواهيم قرآن کريم و دستورات رسول اکرم (ص) را در اين کشور پياده کنيم.
۲- قرآن کتاب تربيت و انسان‌سازي است.
۳- قرآن، کتاب دعوت و کتاب اصلاح جامعه است.
۴- مهذب شويد و با شناخت مباني نوراني قرآن، ملت را بيدار سازيد.
۵- بايد تمام جناح‌ها،‌از هر طبقه، بدانند که جز در سايه‌ي اسلام و در زير پرچم توحيد و قرآن،‌راه‌ پيروزي، مسدود است.
۶- تا «پرچم قرآن» بر فراز ملت ماست، پيروز است.
۷- قرآن براي همه است و سعادت همه را بيمه مي‌کند.
۸- قرآن کريم، محتاج به فداکاري‌ قشرهاي ملت است.
۹- قرآن،‌يک سفره‌ي پربرکت است که پهن شده تا همه‌ي قشرها از آن استفاده کنند.
**عظمت قرآن
۱- قرآن، کتاب همه اعصار است.
۲- اين قرآن ما را به مقاصد عاليه‌اي دعوت مي‌کند که در باطن ذاتمان توجه به او هست و خودمان نمي‌دانيم.
۳- همه‌ي سعادت عالم در «ليلـﺔ القدر» نازل شده است و از اين جهت از همه‌ي شب‌هاي عالم بالاتر
است.
۴- قرآن، صحيفه‌ي الهيه و کتاب احياي قلوب به حيات ابدي و کتاب علم و معارف الهيه است و به شؤون الهيه «جل‌ّ و علا» دعوت مي‌کند.
۵- خداوند بر دنيا منت گذاشت که قرآن را فروفرستاد.
۶- قرآن، کتاب تحرک و جنبش است.
۷- اگر قرآن نبود باب «معرفـﺔ الله» بسته بود الي الابد.
۸- قرآن، «دعاي نازل» است همان گونه که دعا،«قرآن صاعد» است.
۹- قرآن، تجلي وحي الهي بر قلب مبارک نبي اکرم (ص) و نهج‌البلاغه،‌انعکاس آن از قلب نوراني علي (ع) است.
۱۰- قرآن يک «وديعه الهي» است.
۱۱- قرآن کريم، کتابي است که از صدر اول تا به حال،‌يک کلمه و يک حرف، کم و زياد نشده است.
۱۲- قرآن، «سخن خدا» با انسان است.
۱۳- قرآن، يک سفره‌ي گسترده‌اي است از ازل تا ابد که همه‌ي اقشار بشر مي‌توانند از آن استفاده کنند.
** عمل به قرآن
۱- ما بايد قرآن را سرلوحه‌ي همه‌ي امورمان قرار دهيم.
۲- ما مکلفيم که هر قدر مي‌توانيم زير پرچم قرآن برويم،‌هر قدر که به قرآن عمل کرديد، زير پرچم آن رفتيد،‌پرچم قرآن، «عمل به قرآن» است.
۳- آن چه مهم است اين است که مسلمين به اسلام و قرآن عمل کنند.
۴- اي فرزندان برومند اسلام، حوزه‌ها و دانشگا‌ه‌ها را با توجه به شئونات قرآن و ابعاد بسيار مختلف آن بيدار کنيد و «تدريس قرآن» را در هر رشته‌اي که باشد، مد نظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد.
۵- آن چه مهم است اين است که مسلمين به اسلام و قرآن عمل کنند.
۶- قرآن،‌بايد در تمام شئون زندگي ماحاضر باشد.
۷- ما امروز مفتخريم که مي‌خواهيم مقاصد «قرآن و سنت» را پياده کنيم.
۸- بچه‌هاي ما بايد تربيت قرآني بشوند.
** تلاوت قرآن
۱- قرآن آيات الهي است و انگيزه‌ي «بعثت»،‌آوردن اين کتاب و تلاوت کردن اين آيه‌ي عظيم الهي است.
۲- انگيزه‌ي بعثت، آوردن اين کتاب بزرگ است و «تلاوتکردن اين کتاب بزرگ» و اين آيه‌ي عظيم الهي است.
۳- «قرائت قرآن» و حاضر بودن قرآن در تمام شؤون زندگي انسان،‌از امور لازم است.
** توسل به قرآن
۱- اي قطره‌ها به دريا متصل شويد تا محفوظ باشيد و الاّ مستهلک مي‌شويد و از بين مي‌رويد، اي افکار کوتاه، بيدار شويد،‌خودتان را متصل کنيد به اين دريا،‌درياي الوهيت،‌درياي نبوت و درياي قرآن.
۲- مادامي که در پناه قرآن هستيم بر دشمنان غلبه خواهيم کرد.
۳- اتکا شما به قرآن باشد.
۴- اين طرف و آن طرف نرويد، هيچ جايي بهتر از قرآن نيست.
۵- هان!‌اي قطره‌هاي جدا از اقيانوس قرآن اسلام، به خود آييد و به اين اقيانوس‌ الهي متصل بشويد.
۶- قرآن کريم پناه همه‌ي ماست.
**قرآن و دشمنان
۱- مادامي که در پناه قرآن هستيم بر دشمنان غلبه خواهيم کرد.
۲- آمريکاست که اسلام و قرآن مجيد را به حال خود مضر مي‌داند و مي‌خواهد آن‌ها را از جلوي راه‌خود بردارد.
۳- هدف اصلي دولت‌هاي استعمارگر، محو قرآن، اسلام و علماي اسلام است.
** قرآن ، آزادي و استقلال
۱- قرآن، شما را آزاد قرار دادهاست و قرآن،‌استقلال شما را بيمه کرده است.
۲- استقلال و آزادي در پيروي از قرآن کريم و رسول اکرم (ص) است.
۳- ما از آزادي منهاي قرآن و از استقلال منهاي اسلام، بيزار هستيم.
۴- ما آزادي در پناه قران را مي‌خواهيم.
۵- اگر تمام آزادي‌ها را به ما بدهند و تمام استقلال‌ها را به ما بدهند و بخواهند قرآن را از ما بگيرند، نمي‌خواهيم.
** نور قرآن
۱- قرآن، عالم را «نور علي نور» مي‌کند و ما بايد به اين نور و به اين اقيانوس نور پي ببريم.
۲- قرآن کتاب هدايت و مبدأ نور است.
۳- قرآن،آخرين کتاب انسان‌سازي و «کتاب هدايت» و مبدأ نور است.
۴- قرآن، نور است و اين «مشعل نور» بايد در دست انسان‌هاي نوراني باشد.
۵- قرآن، نوري است که قلوب انسان‌ها را از حجاب‌ها و ظلمات مي‌رهاند.
** انس با قرآن
۱- اي قطره‌ها به دريا متصل شويد تا محفوظ باشيد و الا مستهلک مي‌شويد و از بين مي‌رويد، اي افکار کوتاه،‌بيدار شويد، خودتان را متصل کنيد به اين دريا،‌درياي الوهيت، درياي نبوت و درياي قرآن.
۲- قرآن، براي استفاده‌ي همه طبقات آمده است،‌هر کس به مقدار استعداد خود.
۳- از انس با قرآن، اين «صحيفه‌ي الهي و کتاب هدايت» غفلت نورزيد.
** تدبر در قرآن
۱- تدبر در قرآن، انسان را به مقامات بالاتر و والاتر هدايت مي‌کند.
۲- فرزندم! با قرآن، اين کتاب بزرگ معرفت آشنا شو و با قرائت آن راهي به سوي محبوب،‌باز کن و تصور مکن که قرائت بدون معرفت اثري ندارد که اين وسوسه‌ي شيطان است، اين کتاب از طرف محبوب است براي تو و براي هر کس و نامه‌ي محبوب است، گرچه عاشق و محب، مفاد آن را نداند.
** آموزش قرآن
۱- تدريس قرآن،‌در هر رشته‌اي از آن را مدنظر و مقصد اعلاي خود قرار دهيد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.