بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
آموزش مقامات استاد شحات محمد انور
آموزش مقامات  ( استاد شحات محمد انور ) ۱) مقام بیات قرار ۲) مقام بیات جواب ۳) مقام بیات جواب درجواب   ۱) مقام چهارگاه قرار ۲) مقام چهار گاه جواب ۳) مقام چهار گاه جواب درجواب   ۱) مقام حجاز قرار ۲) مقام حجاز جواب ۳) مقام حجاز جواب درجواب   ۱) مقام رست […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 24 فوریه 2024
آموزش تجوید – ۱۵
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                   باسپاس از استاد محمد حسن حسین پور (( من الله توفیق ))  
سیدعباس واسعی کاشانییکشنبه - 15 اکتبر 2023
آموزش تجوید – ۱۴
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                      
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۳
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                  
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۲
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                    
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۱
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                  
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۱۰
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )        
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۹
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                 توجه ؛ نحوه خواندن صحیح وتلفظ کلمه “مجریها “در آیه ۴۱ از سوره مبارکه هود. توسط استاد محمد صدیق المنشاوی   اینجا دانلود کنید.منشاوی – سوره هود    
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۸
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )                    
سیدعباس واسعی کاشانی
آموزش تجوید – ۷
( سلسله دروس تجوید تئوری قرآن )              
سیدعباس واسعی کاشانی
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.