بسم الله الرحمن الرحیم
تواشیح
تواشیح و تواشیح خوانی چیست ؟ دانلود کنید .
تواشیح چیست و چه معنائی دارد ؟ “””””””””””””””””””””””””””””” تواشیح از نظر واژگانی، یعنی زینت و آرایش. تواشیح جمع کلمه توشیح است یا وشاح و موشحات جمع کلمه (مُوَشح) که از ریشه (وشح) به معنای آراستن است. آمده است که: مبارزان عرب در گذشته، آلات رزم چون زره و غلاف‌های شمشیرهایشان را که آراسته یا مرصع […]
محمدحسن حسین پور - کاشانییکشنبه - 21 ژوئن 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.