بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه چهارگاه)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور   نغمه چهارگاه :   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : چهارگاه ?نمونه اول/سوره : آل عمران آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : چهارگاه ?نمونه دوم/سوره : رحمان آموزش الحان […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 19 ژانویه 2019
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه کرد)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه کرد :   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : کرد ?نمونه اول/سوره : شمس آموزش الحان ونغمات قرآن   ??نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : کرد ?نمونه دوم/سوره : کوثر آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 4 ژانویه 2019
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه سه گاه)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه سه گاه:     ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : سگاه ?نمونه اول/سوره : فصلت آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : سگاه ?نمونه دوم/سوره : ابراهیم آموزش الحان ونغمات […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 29 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت – استاد محمود شحات انور (نغمه حجاز)
آموزش الحان و نغمات در تلاوت استاد محمود شحات انور نغمه حجاز:   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : حجاز ?نمونه اول/سوره : بلد آموزش الحان ونغمات قرآن   ?نغمات در تلاوت استاد : ?محمود شحات انور ? نۼمه : حجاز ?نمونه دوم/سوره : مائده آموزش الحان ونغمات قرآن   […]
سیدعباس واسعی کاشانی
نغمات در ترتیل – استاد سیاف زاده
آموزش نغمات   نغمات در ترتیل – استاد سیاف زاده   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : بیات مجمع النورقرآن کریم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : رست مجمع النورقرآن کريم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده ?درنغمه : صبا مجمع النورقرآن کریم کاشان   ?تلاوت ترتیل ☘️استاد سیاف زاده […]
سیدعباس واسعی کاشانیپنج‌شنبه - 13 دسامبر 2018
نغمات در تلاوت شعبان عبد العزیز صیاد
آموزش الحان و نغمات   نغمات در تلاوت شعبان عبد العزیز صیاد :   ?شعبان عبد العزیز صیاد ?سوره: مریم در مقام: جارکا آموزش الحان ونغمات قرآن   ?شعبان عبد العزیز صیاد ?سوره: الرحمن در مقام: چهارگاه آموزش الحان ونغمات قرآن   ?شعبان عبد العزیز صیاد ?سوره: کهف در مقام: چهارگاه آموزش الحان ونغمات قرآن […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 30 نوامبر 2018
نغمات و مقامات در ترتیل : ‌ استاد محمد ناصر العزاوی
نغمات و مقامات در ترتیل : ‌ استاد محمد ناصر العزاوی ۱⃣ سه گاه ? آیات ۱ الی ۱۱ سوره مؤمنون ۲⃣ نهاوند ? آیه ۳۵ سوره نور ۳⃣ بیات ? آیات ۳۹ الی ۴۷ سوره احزاب ۴⃣ حجاز ? آیات ۷۷ الی ۸۳ سوره یس ۵⃣ عجم ? آیات ۱۰۵ الی ۱۱۴ سوره طه […]
سیدعباس واسعی کاشانی
مقام عجم
 ( آموزش مقام عجم )   عجم ترکیبی است از نغمه های ماهور – وچهارگاه ،که نقش ماهور دراجرای این مقام بیشتر مورد توجه است. این مقام بیشتر بعد از دستگاه های سه گاه و رست آورده می شود که البته بعضی از قاریان همچون عبدالباسط و مصطفی اسماعیل این مقام را بعد از دستگاه […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 23 مارس 2018
مقام رست
مقام رست   آموزش مقام رست در تلاوت : رست یا راست به معنی حقیقت و درستی به کار می رود. این مقام به عنوان اولین و اصلی‌ترین مقامات موسیقی بوده و امروزه اعراب آن را در جایگاه دوم بعد از بیات قرار داده‌اند. این مقام کلید ورود به سایر مقامات و الحان است. این […]
سیدعباس واسعی کاشانیجمعه - 3 مارس 2017
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.