بسم الله الرحمن الرحیم
اختلاف قرائات
تلاوت استاد عبد الباسط بروایت ورش از امام نافع
توضیحات وتذکّرات مهم: ۱-: کسانیکه تسلّط واحاطه کافی به اصول وقواعد تجویدی حفص از امام عاصم را ندارند نباید به دنبال قرائت دیگری باشند آنهم نه در تئوری بلکه قرائت حفص را بتوانددر عمل و اجراء به نحو احسن پیاده نمایند زیرا : اولاً خودشان دجار مشکل و سردر گمی خواهند شد ثالثاً خلط در […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیپنج‌شنبه - 21 می 2015
اختلاف قرائات = ( قرائت امام نافع المدنی اصفهانی )
{بسم الله الرحمن الرحیم} بنا بر توصیه ودرخواست ( مچمع النور قرآن کریم کاشان ) مقرّر شدحداقل دو روایت از قرائات قراء سبعه (ابوسعیدورش از امام نافع – و ابو محمدخلف از امام حمزه کوفی) که بعد از امام عاصم کوفی معتبرترین قرائات می باشند تهیه ودر سایت درج گردد. ابتدا قرائت امام نافع مدنی […]
محمدحسن حسین پور - کاشانییکشنبه - 17 می 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.