بسم الله الرحمن الرحیم
اطلاعات قرآنی شهرستان کاشان
نخبه قرآنی کشور : آقای محمدجواد نصیری
 (به نام خدا) زندگینامه قرآنی آقای محمدجواد نصیری آرانی   محمد جواد نصیری، متولد سال ۱۳۷۵ ، حافظ کل قرآن و دانش آموز در رشته تحصیلی ریاضی میباشند. ایشان ، حضورش را در خانواده ای مذهبی و زندگی در همجواری حرم مطهر حضرت محمدهلال بن علی (ع) از مهمترین عوامل در تربیت قرآنی خود میدانند. […]
سیدعباس واسعی کاشانیشنبه - 9 ژانویه 2016
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.