بسم الله الرحمن الرحیم
آموزش صوت ولحن
شهیق و زفیر در تلاوت قرآن
 (بسمه تعالی )   (اصطلاح شهیق در تلاوت )  دو مورد از موارد منفی ونامطلوب در تلاوت یک قاری عمل شهیق وزفیر است. شهیق : شهیق رادر اصطلاح قراءت یکی از پیشوندهای لحنی میدانند.وعبارت است از صدائی که در مسیر عمل دَم (هنگام نفس کشیدن) در اثر برخورد واسطکاک هوا با دیواره های بینی یا […]
محمدحسن حسین پور - کاشانیچهارشنبه - 14 اکتبر 2015
تبلیغات مجمع النور
© تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت نزد "مجمع النور قرآن کریم کاشان" می باشد.